Mitä tapahtuu, jos tamponin vaihtaa liian usein?

Jotkut tytöt arvioivat o.b.®-tamponien imukyvyn alakanttiin. He saattavat pelätä tamponin ohivuotoa, joten he vaihtavat tamponin ennen kuin se olisi tarpeen. Jos tamponi ei ole vielä täysi, se ei liu'u ulos yhtä helposti. Tämä voi toisinaan tuntua epämiellyttävältä ja tehdä seuraavan tamponin asettamisesta vaikeampaa.  

Jos haluat tarkastaa, pitääkö tamponi vaihtaa, vedä kevyesti narusta. Jos tamponi liikkuu helposti, se on täysi ja tulisi vaihtaa. Jos tamponi ei liiku, vaihtaminen on todennäköisesti liian aikaista (ellei asettamisesta ole jo kulunut kahdeksaa tuntia). Muista käyttää aina imukyvyltään pienintä vuotoon sopivaa tamponia.